Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 21 lipca 2016 09:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Dot: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Żukowice do szkół w Nielubi i Brzegu Głogowskim w terminie od 01 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.


  przeczytaj całość »

 2. 18 lipca 2016 10:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 64/2016

  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy (…)

  przeczytaj całość »

 3. 12 lipca 2016 10:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 33/2016

  w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żukowice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Żukowice za 2015 rok.

  przeczytaj całość »

 4. 8 lipca 2016 14:44 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  1) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Dobrzejowice".

  2) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa placu zabaw w Kromolinie".

  3) Wykonanie (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie