Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 4 marca 2015 13:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 118/2014

  w sprawie: ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych

  przeczytaj całość »

 2. 2 marca 2015 14:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR V/32/2015

  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów dróg w obrębach Kłoda i Zabłocie w terenie górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w gminie Żukowice.

  przeczytaj całość »

 3. 2 marca 2015 14:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR V/31/2015

  w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów dróg w obrębach Kłoda i Zabłocie w terenie górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w gminie Żukowice nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie