Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 17 marca 2017 10:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 14/2017

  Zarządzenie nr 14/2017

  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Domaniowice".

  przeczytaj całość »

 2. 14 marca 2017 14:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 13/2017

  Zarządzenie nr 13/2017

  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słone".

  przeczytaj całość »

 3. 14 marca 2017 14:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.1.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na „ Organizacja placów zabaw na terenie Gminy Żukowice".

  przeczytaj całość »

 4. 8 marca 2017 15:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

  Z dnia 07.03.2017 r. dot. wydania postanowienia znak: ROŚIII.6220.1.2017 odmawiające sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Żukowice znak: GKOŚ.6220.8-37.09.10.11 z dnia 27 czerwca 2014 r. ustalającej środowiskowe (…)

  przeczytaj całość »

 5. 8 marca 2017 15:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  PROTOKÓŁ

  PROTOKÓŁ

  z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żukowice odbytego w dniu 23 i 25 maja 2016 r.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie