Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 2 grudnia 2016 15:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie Nr 95/2016

  Zarządzenie Nr 95/2016

  w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowice na lata 2017 – 2024.

  przeczytaj całość »

 2. 2 grudnia 2016 14:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie Nr 78/2016

  Zarządzenie Nr 78/2016

  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (…)

  przeczytaj całość »

 3. 2 grudnia 2016 09:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXV/192/2016

  UCHWAŁA NR XXV/192/2016

  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

  przeczytaj całość »

 4. 2 grudnia 2016 09:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXV/190/2016

  UCHWAŁA NR XXV/190/2016

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń gospodarczych, położonych w budynku komunalnym w miejscowości Nielubia nr 51.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie