Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 23 września 2016 13:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.271.5.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi w m. Szczepów dz. Nr 525/5 obręb Kromolin, gmina Żukowice”.

  przeczytaj całość »

 2. 23 września 2016 13:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 83/2016

  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbudowa dróg w m. Dobrzejowice dz. nr 465/2, 466, 519, 478 w km 00-000-00+445; 00+000-00 (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie