Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 22 marca 2019 14:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie istniejącego zespołu zaporowo upustowego HM Głogów I DN200 MOP 5,5 MPa zabudowanego (…)

  przeczytaj całość »

 2. 22 marca 2019 14:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  UCHWAŁA NR V/46/2019

  UCHWAŁA NR V/46/2019

  w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żukowice na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowice (…)

  przeczytaj całość »

 3. 21 marca 2019 15:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 30/2019

  Zarządzenie nr 30/2019

  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbudowa drogi w m. Bukwica dz. nr 128/1 w km 00+000-00+400 [Intensywne opady atmosferyczne (…)

  przeczytaj całość »

 4. 21 marca 2019 15:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 27/2019

  Zarządzenie nr 27/2019

  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z (…)

  przeczytaj całość »

 5. 21 marca 2019 12:10 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  INFORMACJA

  INFORMACJA

  Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów i najbliższej gminie w 2018 roku wskazana na podstawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie