Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 marca 2019 13:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WR.ZUZ.5.421.529.2018.KJ z dnia 04.03.2019 r.informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę urządzenia wodnego polegającego na zarurowaniu istniejącego rowu melioracyjnego R-ŚP-7h, zlokalizowanego na dz. nr 249/2, obręb Zabłocie, gm. Żukowice.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław, Dział Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 20w dni robocze w godz. 12:00 do 14:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie