Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 września 2019 15:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy

z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Żukowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Legnicy informuje, co następuje:


§ 1.


Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18.09.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 2,


§ 2.


W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice.


§ 3


Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie