Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 lutego 2019 15:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 15 lutego 2019 r. o przystąpieniu do opracowania projekty uchwał w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralną część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych.


Uwagi i wnioski można składać w terminie od 18.02 do 11.03.2019 pisemnie na adres zamieszczony w Informacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego, drogą elektroniczną na adres e-mail: powietrze@ekometria.com.pl oraz pop@umwd.pl lub ustnie do protokołu.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie