Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2015

 1. 22 grudnia 2015 12:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 118/2015

  Zarządzenie nr 118/2015

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także powołania Komisji konkursowej.

  przeczytaj całość »

 2. 16 grudnia 2015 13:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 114/2015

  Zarządzenie nr 114/2015

  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 300000 zł z terminem spłaty do 30.09.2021 rok.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie