Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2015

 1. 22 grudnia 2015 08:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice obejmującej użytek Tr na działce 581/4 w obrębie Żukowice.


  przeczytaj całość »

 2. 2 listopada 2015 09:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  z dnia 29.10.2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w gminie Żukowice".

  przeczytaj całość »

 3. 2 listopada 2015 09:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  z dnia 29.10.2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi w gminie Żukowice"

  przeczytaj całość »

 4. 7 października 2015 09:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  z dnia 07.10.2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części farmy wiatrowej w gminie Żukowice. - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  przeczytaj całość »

 5. 7 października 2015 09:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  z dnia 07.10.2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części farmy wiatrowej w gminie Żukowice. - ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale (…)

  przeczytaj całość »

 6. 24 września 2015 12:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  z dnia 22 września 2015r. -o podaniu do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób (…)

  przeczytaj całość »

 7. 19 sierpnia 2015 13:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie