Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2019

 1. 18 lipca 2019 15:06 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 78/2019

  Zarządzenie nr 78/2019

  w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Żukowice będącej Załącznikiem Nr 7– Szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z (…)

  przeczytaj całość »

 2. 16 lipca 2019 14:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 77/2019

  Zarządzenie nr 77/2019

  w sprawie zmiany zarządzenia 41/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w związku ze zmianą składu komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości.

  przeczytaj całość »

 3. 10 lipca 2019 08:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 74/2019

  Zarządzenie nr 74/2019

  w sprawie powołania komisji odbioru końcowego inwestycji pn.: „Odbudowa drogi w m. Słone dz. nr 112, km 00+000-00+230 [Intensywne opady deszczu, sierpień 2017 r.]”

  przeczytaj całość »

 4. 2 lipca 2019 16:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 72/2019

  Zarządzenie nr 72/2019

  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

  „ Odbudowa drogi w m. Kromolin dz. nr 544, km 00+000-00+390, gmina Żukowice [Intensywne (…)

  przeczytaj całość »

 5. 2 lipca 2019 16:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 71/2019

  Zarządzenie nr 71/2019

  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

  „ Odbudowa drogi w m. Kłoda dz. nr 354, 356, km 00+000-00+713 [Intensywne opady (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie