Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2019

 1. 29 kwietnia 2019 10:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 44/2019

  Zarządzenie nr 44/2019

  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Odbudowa drogi w m. Słone dz. nr 112, km 00+000-00+230 Gmina Żukowice [Intensywne opady (…)

  przeczytaj całość »

 2. 23 kwietnia 2019 10:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 42/2019

  Zarządzenie nr 42/2019

  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy drogi gminnej w m. Nielubia w (…)

  przeczytaj całość »

 3. 10 kwietnia 2019 17:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 38/2019

  Zarządzenie nr 38/2019

  w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkaniowych stanowiących zasób Gminy Żukowice w formie świadczenia rzeczowego

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie