Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ogłoszenia

 1. 24 maja 2019 14:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego zespołu zaporowo upustowego HM Głogów I DN200 MOP 5,5 MPa zabudowanego na gazociągu przesyłowym w/c DN200 relacji Kotowice – Zakęcie realizowanego w ramach (…)

  przeczytaj całość »

 2. 26 kwietnia 2019 11:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego.

  przeczytaj całość »

 3. 22 marca 2019 14:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie istniejącego zespołu zaporowo upustowego HM Głogów I DN200 MOP 5,5 MPa zabudowanego (…)

  przeczytaj całość »

 4. 15 marca 2019 13:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  Dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLG_ZUKOWICE_BRZEG GLOGOWSKI 68598N!” (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie