Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ogłoszenia

 1. 27 lutego 2019 15:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  z dnia 15 lutego 2019 r. o przystąpieniu do opracowania projekty uchwał w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralną część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych.


  przeczytaj całość »

 2. 6 lutego 2019 12:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego.

  przeczytaj całość »

 3. 21 stycznia 2019 15:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  Informacja o odmowie zmiany decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) stacji elektroenergetycznej 220/110 kV SE Żukowice”, znak ROŚIII.6220.6.1.2016/2018.

  przeczytaj całość »

 4. 11 grudnia 2018 10:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  Dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2019 – „Prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych”.

  przeczytaj całość »

 5. 16 listopada 2018 10:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  Wójt Gminy Żukowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2019 – „Prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ustawy o finansowaniu (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie