Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ogłoszenia

 1. 6 lutego 2019 12:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego.

  przeczytaj całość »

 2. 21 stycznia 2019 15:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  Informacja o odmowie zmiany decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) stacji elektroenergetycznej 220/110 kV SE Żukowice”, znak ROŚIII.6220.6.1.2016/2018.

  przeczytaj całość »

 3. 11 grudnia 2018 10:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  Dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2019 – „Prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych”.

  przeczytaj całość »

 4. 16 listopada 2018 10:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  Wójt Gminy Żukowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2019 – „Prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ustawy o finansowaniu (…)

  przeczytaj całość »

 5. 15 listopada 2018 15:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE z dnia 15.11.2018 r.

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE z dnia 15.11.2018 r.

  w sprawie wyników konsultacji społecznych projektu: „Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (…)

  przeczytaj całość »

 6. 5 listopada 2018 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE z dnia 05.11.2018 r.

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE z dnia 05.11.2018 r.

  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na (…)

  przeczytaj całość »

 7. 31 października 2018 14:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  Zawiadomienie nr ROŚIII.6220.6.3.2016/2018r. Wójta Gminy Żukowice o wszczęciu postepowania administracyjnego o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROŚIII.6220.6.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. dla realizacji przedsięwzięcia pn. (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie