Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ogłoszenia

 1. 28 grudnia 2016 10:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  Dotyczy: otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2017 – „Prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty”. (…)

  przeczytaj całość »

 2. 14 grudnia 2016 09:05 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  Wójt Gminy Żukowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2017 – „Prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o (…)

  przeczytaj całość »

 3. 18 listopada 2016 09:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wyników konsultacji społecznychprojektu:„Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z (…)

  przeczytaj całość »

 4. 4 listopada 2016 14:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  z dnia 04.11.2016r. w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu przy (…)

  przeczytaj całość »

 5. 28 października 2016 11:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (…)

  przeczytaj całość »

 6. 7 października 2016 14:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  dot:przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych (…)

  przeczytaj całość »

 7. 23 maja 2016 15:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  Zawiadomienie nr ROŚIII.6220.6-8.2016 z dnia 23 maja 2016 r. Wójta Gminy Żukowice o tym, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie