Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ogłoszenia

 1. 20 stycznia 2016 15:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  dot: otwarty konkurs ofert na realizacją zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Żukowice".

  przeczytaj całość »

 2. 5 listopada 2015 14:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie Wójta Gminy Żukowice

  Ogłoszenie Wójta Gminy Żukowice

  wynik konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na (…)

  przeczytaj całość »

 3. 26 października 2015 14:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie Wójta Gminy Żukowice

  Ogłoszenie Wójta Gminy Żukowice

  Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „ Projektu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie