Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ogłoszenia

 1. 5 listopada 2015 14:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie Wójta Gminy Żukowice

  Ogłoszenie Wójta Gminy Żukowice

  wynik konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na (…)

  przeczytaj całość »

 2. 26 października 2015 14:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie Wójta Gminy Żukowice

  Ogłoszenie Wójta Gminy Żukowice

  Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „ Projektu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o (…)

  przeczytaj całość »

 3. 14 listopada 2014 12:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Ogłoszenie

  Informacja Wójta Gminy Żukowice

  Informacja Wójta Gminy Żukowice

  z dnia 13 listopada 2014 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żukowice na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r."

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie