Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyniki przetargów

 1. 26 czerwca 2018 10:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.271.4.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1019D w m. Glinica – budowa chodnika"

  przeczytaj całość »

 2. 17 kwietnia 2018 09:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Dot.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi 1020D w m. Nielubia w zakresie udrożnienia infrastruktury wodno-ściekowej i budowy ciągów pieszych ”

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie