Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 20 grudnia 2018 16:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  UCHWAŁA NR II/8/2018

  UCHWAŁA NR II/8/2018

  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

  przeczytaj całość »

 2. 20 grudnia 2018 16:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  UCHWAŁA NR II/7/2018

  UCHWAŁA NR II/7/2018

  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
  z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie