Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 27 lutego 2019 15:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  z dnia 15 lutego 2019 r. o przystąpieniu do opracowania projekty uchwał w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralną część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych.


  przeczytaj całość »

 2. 26 lutego 2019 15:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 2/2019

  Zarządzenie nr 2/2019

  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych w ramach projektu „Edukacja (…)

  przeczytaj całość »

 3. 26 lutego 2019 10:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Ministra Środowiska

  Obwieszczenie Ministra Środowiska

  Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy , zakończonej udzieleniem 28 stycznia 2014 r. koncesji nr 3/2014/p na rzecz Leszno Copper Sp. z o. .o. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi i srebra w obszarze (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie