Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 kwietnia 2019 15:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy informujące o wydaniu decyzji nr SKO/OS-414/14/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. dotyczącej odwołania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie- od decyzji Wójta Gminy Żukowice z dnia 21 stycznia 2019 r. nr ROŚIII.6220.6.1.2016/2018 odmawiającej zmiany decyzji Wójta Gminy Żukowice nr ROŚIII.6220.6.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) stacji elektroenergetycznej 220/110kV SE Żukowice”.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie