Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 września 2019 12:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06.09.2019 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie