Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 stycznia 2019 10:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowice w 2019 r."

Wójt Gminy Żukowice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Żukowice w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowice w 2019 r."

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 24 stycznia do 14 lutego 2019 roku

Wszystkie sugestie i uwagi dotyczące w/w projektu Programu należy kierować na adres:
Urząd Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148
adres poczty elektronicznej: gmina@zukowice.pl
fax – 76 831 41 49

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie