Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 maja 2019 16:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

z dnia 13.05.2019 r., znak. ROŚIII.6220.4.2.2016/2019

Wójt Gminy Żukowice zawiadamia,że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie przeniesienia decyzji Wójta Gminy Żukowice znak:ROŚIII.6220.4.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 183, obręb 0006 Koźlice w m. Koźlice, gmina Gaworzyce wydaną firmie DUON Dystrybucja S.A., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo,a następnie przeniesionej dnia 16 lipca 2018 r. na rzecz PV SPV SP z o.o. ul. Serdeczna 8, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo na:Elektrownia PV Rgielsko Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie