Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 września 2019 14:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

w sprawie odmowy zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) stacji elektroenergetycznej 220/110kV SE Żukowice”.

Wójt Gminy Żukowice podaje do publicznej wiadomości informację, że dnia 26.08.2019r. zostało wniesione odwołanie od decyzji Wójta Gminy Żukowice znak: ROŚIII.6220.6.2016/2019 z dnia 07.08.2019 r. w sprawie odmowy zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) stacji elektroenergetycznej 220/110kV SE Żukowice”.

Wobec powyższego przekazano odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy.

Z treścią odwołania można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice, w pok. nr 13, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (telefon 76 831 42 41 wew. 40).

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie