Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 września 2019 12:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

o WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie