Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 listopada 2018 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE z dnia 05.11.2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie