Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 306

 1. 22 marca 2019 14:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie istniejącego zespołu zaporowo upustowego HM Głogów I DN200 MOP 5,5 MPa zabudowanego (…)

  przeczytaj całość »

 2. 20 marca 2019 11:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Ministra Środowiska

  Obwieszczenie Ministra Środowiska

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie wydania przez Ministra Środowiska decyzji z dnia 06 marca 2019 r. znak: DGK-VI.4770.49.2018.MN.30 zmieniającej koncesję nr 25/2013/p z dnia 07 listopada 2013 r.na poszukiwanie i (…)

  przeczytaj całość »

 3. 15 marca 2019 13:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  Dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLG_ZUKOWICE_BRZEG GLOGOWSKI 68598N!” (…)

  przeczytaj całość »

 4. 27 lutego 2019 15:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  z dnia 15 lutego 2019 r. o przystąpieniu do opracowania projekty uchwał w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralną część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych.


  przeczytaj całość »

 5. 26 lutego 2019 10:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Ministra Środowiska

  Obwieszczenie Ministra Środowiska

  Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy , zakończonej udzieleniem 28 stycznia 2014 r. koncesji nr 3/2014/p na rzecz Leszno Copper Sp. z o. .o. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi i srebra w obszarze (…)

  przeczytaj całość »

 6. 6 lutego 2019 12:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie