Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 269

 1. 27 listopada 2017 11:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  Dot. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2018 – „Prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty”.

  przeczytaj całość »

 2. 13 listopada 2017 14:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Z DNIA 13 .11.2017

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Z DNIA 13 .11.2017

  w sprawie wyników konsultacji społecznych projektu: „Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o (…)

  przeczytaj całość »

 3. 27 października 2017 08:04 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Z DNIA 27.10.2017

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Z DNIA 27.10.2017

  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na (…)

  przeczytaj całość »

 4. 5 października 2017 10:05 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  z dnia 29 września 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w (…)

  przeczytaj całość »

 5. 21 lipca 2017 12:59 | wersja 2 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenie na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie