Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 465

 1. 14 czerwca 2019 11:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żukowice w okresie od 01.07.2019 r do 30.06.2021 r.

  ID postępowania: 68b18be5-25c1-4835-93ce-e47d7dc35c3b

  przeczytaj całość »

 2. 31 maja 2019 10:16 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  Dot.: Monitoring trzech składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w miejscowościach: Żukowice, Nielubia, Kromolin - Gmina Żukowice za lata 2019 – 2021 i sporządzenie rocznych sprawozdań - nr ROŚIII.603.1.2019 z (…)

  przeczytaj całość »

 3. 29 maja 2019 09:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.271.7.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbudowa drogi w m. Słone dz. nr 112, km 00+000-00+230 Gmina Żukowice [Intensywne opady deszczu, sierpień 2017 r.]”

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie