Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 731

 1. 26 marca 2019 11:58 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 31/2019

  Zarządzenie nr 31/2019

  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad opłat za zajęcie 1m2 nieruchomości gminnych, w tym dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Żukowice w celu wykonywania robót remontowo- inwestycyjnych i umieszczania urządzeń infrastruktury (…)

  przeczytaj całość »

 2. 21 marca 2019 15:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 30/2019

  Zarządzenie nr 30/2019

  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbudowa drogi w m. Bukwica dz. nr 128/1 w km 00+000-00+400 [Intensywne opady atmosferyczne (…)

  przeczytaj całość »

 3. 21 marca 2019 15:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 27/2019

  Zarządzenie nr 27/2019

  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z (…)

  przeczytaj całość »

 4. 26 lutego 2019 15:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 2/2019

  Zarządzenie nr 2/2019

  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych w ramach projektu „Edukacja (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie