Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lutego 2017 10:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXVII/209/2017

w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kamiona, Słone, Zabłocie i Żukowice w gminie Żukowice dla północnego fragmentu działki 581/4 w obrębie Żukowice nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie