Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 stycznia 2008 08:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAKRES SPRAW NA STANOWISKU


ELŻBIETA KUCZAK 


Podinspektor  ds. wymiaru podatków i opłat

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWSIKU

 

 

1. Powadzenie i aktualizacja kart gospodarstw rolnych z terenu Gminy na podstawie zmian geodezyjnych, poprzez :
- systematyczną aktualizację wszystkich podatników
- prawidłowe naliczanie wymiaru podatku rolnego , od nieruchomości. i leśnego.

2. Sporządzanie nakazów płatniczych w sprawie wymiaru poszczególnych podatków.

3. Naliczanie opłaty od posiadanych psów (realizacja Uchwały Rady Gminy).

4. Naliczanie dziennych stawek opłaty targowej ( realizacja Uchwały Rady Gminy )

5. Naliczanie dziennych stawek opłaty miejscowej (realizacja Uchwały Rady gminy ).

6. Wydawanie zaświadczeń o dochodowości i opłacaniu składek KRUS na podstawie kart gospodarstw.

7. Prowadzenie dokumentacji odnośnie wymiaru zobowiązań pieniężnych osób fizycznych i prawnych.

8. Prowadzenie dokumentacji wszelkich ulg i zwolnień z zobowiązań pieniężnych.

9. Sporządzanie wszelkich decyzji i postanowień w zakresie zobowiązań pieniężnych, takich jak: umarzanie, odraczanie, rozłożenie na raty oraz stosowanie wszelkich ulg z tytułu zobowiązań i należności podatkowych.

10. Nadzorowanie inkasa należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat lokalnych.

11. Kontrola podatników pod względem wiarygodności danych niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości.

12. Przyjmowanie wniosków i naliczanie dodatków mieszkaniowych.

13. Sporządzanie decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

14. Sporządzanie list wypłat i przelewów dodatków mieszkaniowych

15. Przygotowywanie danych do projektu budżetu Gminy.

16. Terminowe przygotowywanie projektów Uchwał około budżetowych.

17. Współpraca w zakresie przygotowywania sprawozdania z realizacji budżetu Gminy.

18. Realizacja programu komputerowego APAS, GOSP, PST, APAR, KOL.

19. Sprawozdawczość GUS obowiązująca na zajmowanym stanowisku.

20. Przestrzeganie obowiązujących przepisów i aktów prawnych na zajmowanym stanowisku.

21. Załatwianie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji, sporządzanie decyzji dla rolników przyznającej zwrot podatku akcyzowego, sporządzenie list wypłat i przelewów, sporządzanie okresowych i rocznych rozliczeń.

22. Współorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie