Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 stycznia 2008 15:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAKRES SPRAW NA STANOWISKU


BARBARA STYŚ


Inspektor ds. obywatelskich i ochrony zdrowia


ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKU

1. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.

2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.

3. Prowadzenie spraw związanych z badaniem zdrowotnym dzieci.

4. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia oraz profilaktyką zdrowotną, rehabilitacją osób niepełnosprawnych (PFRON)

5. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży :
a) naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
b) ewidencjonowanie zobowiązań przedsiębiorców z tytułu konieczności wpłaty rat opłaty za sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.

6. Współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie.

8. Prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców.

9. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem zasiłków i stypendiów szkolnych.

10. Sprawozdawczość obowiązująca na zajmowanym stanowisku.

11. Przygotowywanie danych do strony internetowej gminy i Biuletynu
Informacji Publicznej.

12. Prowadzenie spraw z zakresu BHP.

13. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących prowadzonych spraw.

 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie