Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 stycznia 2019 12:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 3/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Remont drogi w m. Dobrzejowice dz. nr 465/2".


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie