Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 stycznia 2019 14:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 9/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont dachu remizy OSP w Brzegu Głogowskim".


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie