Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2016

 1. 15 grudnia 2016 08:06 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  z dnia 14.12.2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zasięgu obrębów Brzeg Głogowski, Czerna, Domaniowice, Dobrzejowice, Kromolin i Kłoda w gminie Żukowice.

  przeczytaj całość »

 2. 29 września 2016 08:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  z dnia 29.09.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kamiona, Słone, Zabłocie i Żukowice w gminie Żukowice dla północnego fragmentu działki 581/4 (…)

  przeczytaj całość »

 3. 15 września 2016 09:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  z dnia 15.09.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice obejmującej użytek Tr na działce 581/4 w obrębie Żukowice.

  przeczytaj całość »

 4. 17 czerwca 2016 11:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  z dnia 16.06.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) stacji elektroenergetycznej 220/110 kV SE Żukowice”, znak ROŚ III.6220.6.2016.

  przeczytaj całość »

 5. 16 czerwca 2016 08:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  z dnia 16 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kamiona, Słone, Zabłocie i Żukowice w gminie Żukowice dla północnego fragmentu działki 581/4 w obrębie (…)

  przeczytaj całość »

 6. 14 kwietnia 2016 09:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

  z dnia 12 kwietnia 2016 r. nr ROŚIII.6220.6-1.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek, z dnia 11 marca 2016 r. (data wpływu: 30.03.2016 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin (…)

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie