Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

sesja V

 1. 2 marca 2015 14:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR V/34/2015

  UCHWAŁA NR V/34/2015

  w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Żukowice

  przeczytaj całość »

 2. 2 marca 2015 14:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR V/32/2015

  UCHWAŁA NR V/32/2015

  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów dróg w obrębach Kłoda i Zabłocie w terenie górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w gminie Żukowice.

  przeczytaj całość »

 3. 2 marca 2015 14:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR V/31/2015

  UCHWAŁA NR V/31/2015

  w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów dróg w obrębach Kłoda i Zabłocie w terenie górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w gminie Żukowice nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i (…)

  przeczytaj całość »

 4. 2 marca 2015 14:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR V/28/2015

  UCHWAŁA NR V/28/2015

  w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie (…)

  przeczytaj całość »

 5. 2 marca 2015 14:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR V/26/2015

  UCHWAŁA NR V/26/2015

  w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie