Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

sesja XI

 1. 17 czerwca 2013 11:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XI/64/2011

  Uchwała nr XI/64/2011

  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
  publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3
  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o (…)

  przeczytaj całość »

 2. 17 czerwca 2013 11:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XI/59/2011

  Uchwała nr XI/59/2011

  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów 

  przeczytaj całość »

 3. 17 czerwca 2013 11:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XI/57/2011

  Uchwała nr XI/57/2011

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie
  planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

  przeczytaj całość »

 4. 17 czerwca 2013 11:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XI/56/2011

  Uchwała nr XI/56/2011

  w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 24 stycznia 2011 r.
  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowice na lata 2011– 2017

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie