Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

sesja XI

 1. 13 listopada 2015 10:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XI/90/2015

  UCHWAŁA NR XI/90/2015

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kamiona, Słone, Zabłocie i Żukowice w gminie Żukowice dla północnego fragmentu działki 581/4 w obrębie Żukowice.

  przeczytaj całość »

 2. 13 listopada 2015 10:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XI/89/2015

  UCHWAŁA NR XI/89/2015

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice obejmującej użytek Tr na działce nr 581/4 w obrębie Żukowice.

  przeczytaj całość »

 3. 13 listopada 2015 10:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XI/86/2015

  UCHWAŁA NR XI/86/2015

  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

  przeczytaj całość »

 4. 13 listopada 2015 10:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XI/85/2015

  UCHWAŁA NR XI/85/2015

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żukowice.

  przeczytaj całość »

 5. 13 listopada 2015 10:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XI/81/2015

  UCHWAŁA NR XI/81/2015

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie