Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

sesja XII

 1. 17 czerwca 2013 11:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała nr XII/80/2011

  Uchwała nr XII/80/2011

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/60/2011 z dnia 23 września 2011 r. Rady Gminy Żukowice w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

  przeczytaj całość »

 2. 17 czerwca 2013 11:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała nr XII/79/2011

  Uchwała nr XII/79/2011

  w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2006 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 grudnia 2006 r. zmienionej uchwałami Nr XIV/91/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. oraz Nr XXXIII/194/2010 

  przeczytaj całość »

 3. 17 czerwca 2013 11:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała nr XII/78/2011

  Uchwała nr XII/78/2011

  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego ”Głogów Głęboki-Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice.

  przeczytaj całość »

 4. 17 czerwca 2013 11:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała nr XII/77/2011

  Uchwała nr XII/77/2011

  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego ”Głogów Głęboki-Przemysłowy”, 

  przeczytaj całość »

 5. 17 czerwca 2013 11:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała nr XII/75/2011

  Uchwała nr XII/75/2011

  w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub (…)

  przeczytaj całość »

 6. 17 czerwca 2013 11:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała nr XII/74/2011

  Uchwała nr XII/74/2011

  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie