Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

sesja XIV

 1. 18 czerwca 2013 08:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XIV/92/2012

  Uchwała nr XIV/92/2012

  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

  przeczytaj całość »

 2. 18 czerwca 2013 08:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XIV/91/2012

  Uchwała nr XIV/91/2012

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokali znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Nielubi na okres pięciu lat.

  przeczytaj całość »

 3. 18 czerwca 2013 08:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XIV/90/2012

  Uchwała nr XIV/90/2012

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2011 Rady Gminy w Żukowicach z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi.

  przeczytaj całość »

 4. 18 czerwca 2013 08:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XIV/89/2012

  Uchwała nr XIV/89/2012

  w sprawie wieloletniego programu współpracy gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 - 2016.

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie