Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

sesja XVI

 1. 18 czerwca 2013 08:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XVI/108/2012

  Uchwała nr XVI/108/2012

  w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/35/2007 Rady Gminy Żukowice z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad ustalania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz (…)

  przeczytaj całość »

 2. 18 czerwca 2013 08:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XVI/107/2012

  Uchwała nr XVI/107/2012

  w sprawie zmiany uchwały Nr IX/38/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice.

  przeczytaj całość »

 3. 18 czerwca 2013 08:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XVI/106/2012

  Uchwała nr XVI/106/2012

  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego ”Głogów Głęboki-Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice.

  przeczytaj całość »

 4. 18 czerwca 2013 08:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XVI/105/2012

  Uchwała nr XVI/105/2012

  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego ”Głogów Głęboki-Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (…)

  przeczytaj całość »

 5. 18 czerwca 2013 08:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XVI/104/2012

  Uchwała nr XVI/104/2012

  w sprawie: zbycia nieruchomości, lokalu mieszkalnego Nielubia 58/5 wraz z przynależnym udziałem w gruncie działki numer 281, obręb Nielubia, stanowiącej własność Gminy Żukowice.

  przeczytaj całość »

 6. 18 czerwca 2013 08:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XVI/101/2012

  Uchwała nr XVI/101/2012

  w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żukowice z przeznaczeniem na realizowane w roku 2012 prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim.

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie