Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

sesja XXV

 1. 2 grudnia 2016 09:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXV/192/2016

  UCHWAŁA NR XXV/192/2016

  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

  przeczytaj całość »

 2. 2 grudnia 2016 09:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXV/190/2016

  UCHWAŁA NR XXV/190/2016

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń gospodarczych, położonych w budynku komunalnym w miejscowości Nielubia nr 51.

  przeczytaj całość »

 3. 2 grudnia 2016 09:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXV/186/2016

  UCHWAŁA NR XXV/186/2016

  w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2015 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zasięgu obrębów Brzeg Głogowski, Czerna, Domaniowice, (…)

  przeczytaj całość »

 4. 2 grudnia 2016 09:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXV/184/2016

  UCHWAŁA NR XXV/184/2016

  w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żukowice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w (…)

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie