Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 października 2009 14:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OPINIOWANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

OPINIOWANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 05.108.908)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.02.170.1393)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.03.220.2181.)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru na tym zarządzaniem (Dz.U.03.177.1729),

Wymagane dokumenty:  wniosek projektanta

Opłaty:  bez opłat

Termin realizacji:  do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku,

Odwołanie:  Marszałek Województwa Dolnośląskiego,

Więcej informacji udzieli Ci:
Daniel Kurek - podinspektor, tel. (076) 831-42-41

 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie