Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 listopada 2014 11:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXXV/284/2014

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie