Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 września 2017 09:01 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Urząd Gminy Żukowice - Referat Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. gospodarki wodno - ściekowej
Barbara Hapka

Tel. (76) 831-42-41 wew. 39
Fax. (76) 831-41-49
e-mail: b.hapka@zukowice.pl


Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Barbara Ratowska

Tel. (76) 831-42-41 wew. 40
Fax. (76) 831-41-49
e-mail: jwielgus@zukowice.pl


Pracownik obsługi - inkasent

Roman Maciesza


Konserwator sieci wodociągowo - kanalizacyjnej

Wiesław Ciemny

Gerard Lulko

Adam Zaborniak

Andrzej Sarna
Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie