Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 września 2017 09:03 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Urząd Gminy Żukowice - Referat Organizacyjny

Stanowisko ds. obsługi Rady i Wójta Gminy
Jolanta Wielgus


Tel. (76) 831-42-41 wew. 35
Fax. (76) 831-41-49
e-mail: rada@zukowice.pl


Stanowisko ds. kadr i oświaty
Joanna Kołtyś


Tel. (76) 831-42-41 wew. 33
Fax. (76) 831-41-49

e-mail: joanna.koltys@zukowice.pl


Stanowisko ds. obywatelskich i ochrony zdrowia
Barbara Frątczak


Tel. (76) 831-42-41 wew. 42
Fax. (76) 831-41-49
e-mail: ewidencja@zukowice.pl


Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Justyna Muchowska


Tel. (76) 831-42-41
Fax. (76) 831-41-49
e-mail: gmina@zukowice.pl


Stanowisko ds. funduszy europejskich

Anna Biała

Tel. (76) 831-42-41 wew. 39
Fax. (76) 831-41-49

e-mail: anna.biala@zukowice.pl


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie