Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 października 2009 14:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAKRES SPRAW NA STANOWISKU

 

DANIEL KUREK

Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych, dróg i promocji gminy

 

ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKU 


1. Udział w opracowywaniu strategii gminy, programu rozwoju lokalnego, wieloletniego programu inwestycyjnego.

2. Udział w opracowywaniu wspólnych przedsięwzięć gmin w ramach powiatu.

3. Promocja gminy.

4. Współpraca z mediami dotycząca informacji na temat gminy.

5. Opracowywanie wniosków o pomoc finansową do funduszy pomocowych dla gminy (fundusze krajowe, UE, ).

6. Prowadzenie spraw dotyczących oznakowania, utrzymania i remontów dróg gminnych oraz transportu rolniczego( uzgodnienia, inwestycje na drogach, wznowienia granic dróg).

7. Przygotowanie przetargów na budowę, remonty, utrzymanie dróg.

8. Prowadzenie strony internetowej gminy i BIP.

9. Wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej.

10. Współudział w rozliczaniu inwestycji ze środków pomocowych.

11. Przygotowywanie danych do strony internetowej gminy i BIP

12. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących prowadzonych spraw.

13. Sprawozdawczość obowiązująca na zajmowanym stanowisku.

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie