Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 kwietnia 2014 11:52 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAKRES SPRAW NA STANOWISKU


BARBARA HAPKA


Podinspektor ds. gospodarki wodno - ściekowej


ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKU

1. Prowadzenie ewidencji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących
własnością Gminy.

2. Sprawowanie nadzoru nad bieżącą eksploatacją stacji uzdatniania wody, hydroforni, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz konserwatorami zatrudnionymi na tych obiektach

3. Planowanie i prowadzenie remontów bieżących.

4. Prowadzenie okresowej kontroli jakości wody i ścieków.

5. Prowadzenie ewidencji produkcji i sprzedaży wody, ewidencji ścieków
oczyszczonych i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.

6. Planowanie środków na utrzymanie wodociągów oraz kanalizacji na terenie gminy.

7. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem taryf odpłatności za wodę i odbiór ścieków.

8. Przygotowywanie dokumentów w zakresie określania warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

9. Współudział zakresie rozliczenia inwestycji.

10. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących prowadzonych spraw.

11. Przygotowywanie danych do strony internetowej gminy i Biuletynu
Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie