Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 czerwca 2011 08:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAKRES SPRAW NA STANOWISKU

Podinspektor ds. obronnych, wojskowych i zarządzania kryzysowego

PAWEŁ MACHERA


ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKU

1. Przygotowywanie planów w zakresie obrony cywilnej, przeciwpowodziowej
i zarządzania kryzysowego.

2. Wykonywanie zadań wynikających z wyżej wymienionych planów przewidzianych dla tego stanowiska

3. Prowadzenie bieżących spraw związanych z obroną cywilną, ochroną przeciwpowodziową, zarządzaniem kryzysowym.

4. Prowadzenie spraw wojskowych.

5. Współpraca z mediami dotycząca informacji na temat gminy.

6. Prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej :
a) współpraca w rozwoju kultury fizycznej z stowarzyszeniami i zespołami sportowymi na terenie gminy,
b) organizacja imprez sportowych,

7. Gospodarka pojazdami :
a) zakupy paliwa, smarów, olei, części zamiennych,
b) aktualizacja badań technicznych, ubezpieczeń,
c) wystawianie, wydawanie i rozliczanie kart drogowych,
d) miesięczne rozliczenie zakupu i zużycia materiałów pędnych i innych zakupionych i zużytych części zamiennych,
e) prowadzenie miesięcznych kart eksploatacji zużycia paliwa i przebiegu kilometrów,
f) sporządzanie miesięcznego zestawienia kart drogowych po zakończeniu miesiąca w terminie 5 dni roboczych,
g) przechowywanie protokołów szkód w transporcie i nadzór nad sposobem rozliczenia szkód.

8. Sprawozdawczość GUS obowiązująca na zajmowanym stanowisku.

9. Przygotowywanie danych do strony internetowej gminy i Biuletynu informacji Publicznej

10. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków.

11. Prowadzenie kancelarii tajnej.

12. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących prowadzonych spraw.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie