Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lutego 2011 12:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAKRES SPRAW NA STANOWISKU


STANISŁAWA WOŁOSZYN

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i Wójta Gminy


ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKU

1. Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą Rady Gminy i Wójta Gminy.

2. Obsługa sesji, komisji i innych posiedzeń Rady Gminy.

3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji interpelacji i wniosków zgłaszanych na sesjach i komisjach Rady Gminy.

4. Współpraca z sołtysami, Radami Sołeckimi i organizacjami wiejskimi

5. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy oraz prowadzenie jej dokumentacji.

6. Przygotowywanie wyborów samorządowych, referendum gminnego, konsultacji społecznych

7. Organizacja wyboru ławników sądowych.

8. Sprawozdawczość GUS obowiązująca na zajmowanym stanowisku.

9. Przygotowywanie danych do strony internetowej gminy i Biuletynu Informacji Publicznej

10. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących prowadzonych spraw.

 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie