Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 stycznia 2008 15:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAKRES SPRAW NA STANOWISKU

 

JOANNA KOŁTYŚ

Inspektor ds. organizacyjnych, kadr i oświaty


ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKU

1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
2. Prowadzenie i załatwianie spraw związanych z zaopatrzeniem emerytalnym pracowników.
3. Prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli skierowanych do Wójta Gminy.

4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej planowania i koordynowania pracy urzędu.

5. Prowadzenie archiwum.

6. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudniania bezrobotnych ( roboty publiczne, prace interwencyjne).

7. Organizacja staży i praktyk.

8. Prowadzenie dokumentacji osób pracujących na cele społeczne.

9. Prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

10. Prowadzenie spraw związanych z oświatą - współpraca ze szkołami na terenie gminy.

11. Prowadzenie bazy danych oświatowych.

12. Wyprawka szkolna, tani podręcznik.

13. Prowadzenie kancelarii - sekretariatu urzędu ( obsługa centrali telefonicznej, fax, ksero).

14. Obieg dokumentów i korespondencji urzędu.

15. Prowadzenie czynności związanych z funkcją reprezentacyjną Wójta Gminy.

16. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką środkami rzeczowymi, drukami, pieczątkami, formularzami.

17. Sprawozdawczość obowiązująca na zajmowanym stanowisku.

18. Przygotowywanie danych do strony internetowej gminy i Biuletynu
Informacji Publicznej

19. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących prowadzonych spraw.

 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie