Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 stycznia 2008 15:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAKRES SPRAW NA STANOWISKU

 

ANETA RYPUŁA

 

Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

 

ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKU

1. Opiniowanie obowiązku zdjęcia warstwy próchniczej z gruntów wyłączonych z produkcji rolnej

2. Opiniowanie rekultywacji i zagospodarowania gruntów.

3. Wprowadzanie do planu zagospodarowania przestrzennego gruntów do zalesienia.

4. Sporządzanie planu urządzania lasu dla lasów stanowiących własność gminy.

5. Realizacja zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości - oddawanie w użytkowanie wieczyste, sprzedaż, kupno, dzierżawy, najem

6. Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

7. Przekazywanie do wiadomości osób zainteresowanych lub wiadomości publicznej o zarządzonych przez państwowego lekarza weterynarii zaleceń dotyczących umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania.

8. Przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu lub zachorowaniach zwierząt na chorobę zakaźną , w przypadku wałęsania się psa lub innego zwierzęcia chorego lub podejrzanego o wściekliznę , podjęcie działań mających na celu schwytanie, a w razie niemożności dokonania tego, powiadomienie najbliższego komisariatu policji.

9. Prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną.

10. Przygotowywanie danych do spisu rolnego.

11. Współpraca z sołtysami wsi, radami sołeckimi i organizacjami wiejskimi.

12. Organizacja i udział w szkoleniach dotyczących promocji i strategii gminy.

13. Udział w przygotowaniach informacji na temat gminy.

14. Przygotowywanie danych do strony internetowej gminy i Biuletynu Informacji Publicznej.

15. Realizacja programu komputerowego KOL.

16. Sprawozdawczość GUS dotycząca gospodarki nieruchomościami.

17. Sporządzanie sprawozdań z mienia gminnego.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie