Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 stycznia 2008 15:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAKRES SPRAW NA STANOWISKU

 

ELŻBIETA SZCZEPAŃSKA - ŚLISKA

Podinspektor ds. księgowości


ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKU


1. Prowadzenie kasy głównej, wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą kasy, zgodnie z instrukcją kasowa i przepisami w zakresie gospodarki kasowej.
2. Sporządzanie przelewów i dowodów wpłat należności finansowych.
3. Codzienne sporządzanie raportów kasowych
4. Rozliczanie druków ścisłego zarachowania pod względem finansowym.
5. Przygotowanie dokumentów do księgowania w zakresie dochodów i wydatków.
6. Prowadzenie księgi syntetycznej i analitycznej w planie kont dla budżetu gminy.
7. Codzienne drukowanie dzienników obrotów dla budżetu gminy oraz sporządzanie i drukowanie co miesiąc zestawień obrotów sald księgi głównej dla budżetu gminy.
8. Przestrzeganie terminów zamknięć miesięcznych urządzeń kasowych.
9. Współpraca w zakresie przygotowywania projektu i budżetu gminy oraz sprawozdania z realizacji budżetu gminy.
10. Inne prace zlecone przez Kierownika Zakładu lub bezpośredniego przełożonego.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie